Romani de Centenar, cartea anului 2018

Castelul Bran. Monument istoric și arhitectonic situat în Pasul Bran-Rucăr, Brașov, a fost la început fortăreață militară. Câteva filme realizate după cărțile lui Bram Stoker au născut legenda că acesta ar fi fost castelul contelui Dracula
Cultură
Ștefan Cazimir: Conjunctura mondială se umple de primejdii și provocări. Doamne, ocrotește-i pe români!
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top