Romani de Centenar, cartea anului 2018

Transalpina. Are cel mai înalt punct la 2.145 m. Se spune că a fost construită de romani pe urmele unor poteci ale ciobanilor, apoi pietruită de nemţi în Primul Război Mondial; a fost realizată (sistematic) sub Carol al II-lea, între 1934 şi 1938
Sport
Andrei Roșu: Îmi doresc să scăpăm de acel „păcat că este locuită”!
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top