Romani de Centenar, cartea anului 2018

La Transalpine. Cette route passe sur une cime qui fait 2 145 mètres de hauteur. On dit qu’elle a été construite par les Romains sur les traces de quelques routes de montagne appartenant aux bergers, et puis elle a été consolidée par les Allemands lors de la Première Guerre Mondiale, pour être finalisée par Carol II entre 1934 et 1938
SPORT
Andrei Roșu: Je veux le débarrasser du péché qui l’habite!
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top