Romani de Centenar, cartea anului 2018

Dioramă, Grigore Antipa. Este o reprezentare spațială a faunei și florei, într-un muzeu, având scopul de a reproduce un peisaj real. În 1907, Antipa o folosește în Muzeul Naţional de Istorie Naturală din București, ulterior fiind preluată de toate muzeele lumii
Justiție
Prof.univ.dr. Nicolae Dezideriu Volonciu: Cicero a afirmat: Historia magistra vitae
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top