Romani de Centenar, cartea anului 2018

Diorama, Grigore Antipa. Il s’agit d’une représentation spatiale de la faune et de la flore, dans un musée, afin de reproduire le paysage réel. En 1907, Antipa l’utilise dans le Musée d’Histoire Naturelle de Bucarest, elle est vite reprise par la suite reprise par tous les musées du monde
JUSTICE
Prof.univ.dr. Nicolae Dezideriu Volonciu: Cicéron disait: «Historia magistra vitae» (« L’histoire est le maître de la vie »)
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top