Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le régime comuniste, instauré en 1946 en Roumanie, a incarcéré des dizaines de milliers de personnes, qui s’opposaient au régime, certains étant torturés jusqu’à leur mort. Le 14 mai est devenu Journée nationale des Martyrs des prisons communistes. Ils sont aussi surnommés « Les Saints des Prisons »
MEDICINE
Acad. Irinel Popescu: Il y a eu des années de grandes réalisations, mais aussi de la souffrance et des désillusions
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top