Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le Pont de Cernavoda (1895), Anghel Saligny. Construction innovatrice pour l’ingénierie roumaine, réalisée suite à un ordre donné par le Roi Carol 1er, ce pont a fait la liaison ferroviaire entre Bucarest et Constanta, actuellement classé monument historique
POLITIQUE
Dacian Cioloș: La Roumanie de 1918 a donné le corps et la forme de l’âme de la nation roumaine
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top