Romani de Centenar, cartea anului 2018

Mihai Eminescu (1850-1889). Le plus important poète roumain, en même temps prosateur, dramaturge, traducteur et journaliste, symbole de la nation. Son visage est imprimé sur la plus haute dénomination d’un billet de lei (500 lei), la monnaie nationale
CULTURE
Prof. Constantin Barbu: Il y a un pays riche et heureux qui a une magnifique langue universelle
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top