Romani de Centenar, cartea anului 2018

Michel 1er (né en 1921), Roi de Roumanie entre 1927–1930, 1940–1947, contraint à abdiquer par le régime bolchevique instauré en Roumanie, il a vécu en exil jusqu’en 1990, quand il est revenu au pays
CULTURE
Acad. Eugen Simion: Qu’est-ce que nous avons réalisé pendant ce temps? Quels chefs-d’oeuvre avons-nous donné? Quelle démocratie avons-nous créée?
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top