Romani de Centenar, cartea anului 2018

La Croix des Héros de la Nation, construite à l’altitude de 2 291 mètres, afin d’honorer la mémoire des héros du peuple, morts pendant la Première Guerre Mondiale, a été désignée par Guiness World Records comme la plus haute croix du monde située sur une cime montagnarde
CULTURE
Acad. Alexandru Surdu: C’est ainsi que la Grande Roumanie a été construite, avec des larmes et du sang pour chaque pouce de terrain
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top