Romani de Centenar, cartea anului 2018

Ana Aslan (1897-1988). Médecin, académicien, elle a déposé le brevet du Gérovital et de l’Aslavital, produits qui ont amélioré les traitements dans le domaine de la gériatrie. Charles de Gaulle, J.F.Kennedy, Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin et Salvador Dali comptent parmi les personnalités qui ont suivi des traitements au Gérovital
ART
Horațiu Mălăele: Il n’y a pas de murs parmi ceux qui parlent la même langue
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top