Romani de Centenar, cartea anului 2018

L’Athénée roumain. Construit entre 1886 et 1889, d’après les plans de l’architecte français Albert Galleron, c’est le siège de la Philharmonie « George Enesco ». La fresque située à l’intérieur est composé de 25 scènes représentatives de l’histoire de la Roumanie.
ART
Alexandru Tomescu: La Roumanie est telle une symphonie qui se veut écoutée, puis réécoutée plusieurs fois
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top