Romani de Centenar, cartea anului 2018

Regina Maria a României (1875-1938). Născută Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii. A sprijinit realizarea statului naţional român, a susținut personalități artistice ale țării și a fost alături de armata română.
Ferdinand I de Hohenzollern‑Sigmaringen (1865-1927). Rege al României (1914-1927), a încheiat procesul de realizare a statului-național unitar prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu Vechiul Regat
Religie
Patriarhul Daniel: Marea Unire a românilor din 1918 a fost posibilă prin multe sacrificii, voință politică şi consens național
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top