Romani de Centenar, cartea anului 2018

Alba Iulia, 1918. La Résolution de l’Union, lue par l’évêque gréco-catholique Iuliu Hossu: «Le rassemblement national de tous les Roumains de Transylvanie, Banat et du Pays Hongrois, réunis par leurs représentants légaux à Alba Iulia, le 18 novembre/1er décembre 2018, décide l’union de ces Roumains et de tous les territoires habités par eux-mêmes avec la Roumanie. Le rassemblement proclame surtout le droit inaliénable de la nation roumaine au Banat entier entre les rivières Mures, Tisza et Danube».
SOCIOLOGIE
Vasile Dîncu: Car la Roumanie du prochain siècle est plus importante que la mémoire du siècle dernier et encore plus importante que toute fête
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top