Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le Palais Culturel de Iași. Inauguré en 1925, il a été le siège du Palais de Justice, et de nos jours il regroupe plusieurs musées importants, sous le titre de « Complexe muséal Moldova »
POLITIQUE
Călin Popescu-Tăriceanu: Aujourd’hui, la Roumanie a trouvé sa voie vers la modernisation grâce aux sacrifices de tous les Roumains
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top