Romani de Centenar, cartea anului 2018

George Enescu (1881–1955). Il est considéré comme le plus important musicien de la Roumanie. Ses compositions sont interprétées dans le monde entier et le festival qui porte son nom figure parmi les premiers au monde. Yehudi Menuhin lui a rendu visite en 1946 à Bucarest
JUSTICE
Cristina Tarcea: C’est alors que je me suis aperçue que mon identité culturelle avait retrouvé sa source ici, en Roumanie.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top