Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le cimetière „joyeux” de Săpânta, Maramureș. Il est célèbre pour les croix de ses tombes, peintes dans des couleurs vives, et les peintures naïves qui représentent des scènes de la vie et de l’occupation de la personne enterrée. Sur certaines croix existent même des vers qui rappelle parfois, de manière décalée, le caractère des gens en question
ART
Sofia Vicoveanca: Ici, c’est la maison, l’âme, les ancêtres, ici c’est le plus beau lieu sur la Terre
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top