Romani de Centenar, cartea anului 2018

Sighisoara, patrimoine de l’UNESCO. La ville a eu un orchestre symphonique jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale. Parmi les invités de marque, on a compté le compositeur Johannes Brahms, qui a visité Sighisoara à l’occasion d’une tournée de concerts
ART
Pavel Șușară: Ce sont des drames, des atrocités, des humiliations, du génocide mental, de l’égoïsme, des mensonges, de la corruption et de la manipulation.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top