Romani de Centenar, cartea anului 2018

Alba Iulia, 1918. The resolution of the Great Union, read by the Greek-Catholic bishop Iuliu Hossu, proclaimed: “The National Assembly of all Romanians in Transylvania, Banat and the Hungarian Country [Maramures, Bihor, Salaj, Satu Mare, Arad], gathered by its rightful representatives at Alba Iulia on the 18th of November / 1st of December 1918, decides the unification of those Romanians and of all the territories inhabited by them with Romania. The Assembly proclaims above all the inalienable right of the Romanian nation to the whole of Banat, bordered by the Mureş and Tisa rivers and the Danube”.
Sociology
Vasile Dîncu: Romania of the next century is more important than the memory of the last century
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top